SOCIALINĖ POLITIKA


Socialinė politika intervencijas daro į socialinės aplinkos ir materialios aplinkos pagerinimą, ekonominį vystymasi, ekologiją, pajamų gerinimą, darbo klausimus, vaikų apsaugą, moterų lygybę, būsto problemas, švietimą, sveikatą ir kt. Kiekvienos politikos kaip sudedamoji dalis yra socialinė politika. Ši politika įtakoja ir stengiasi pakeisti gyventojų socialinę politiką reikalingi pinigai, dėl to kiekviena valstybė turėtų nuspręsti kam teikia pirmumą – ekonomikos vystymuisi ar socialinei politikai. Remiasi teisingumu, lygiateisiškumu ir laisve.. socialinė politika nuolat besikeičiantis procesas. socialinė politika remiasi įstatymais. Svarbiausias socialinės apsaugos tikslas – skatinti asmens gerovę irišsaugoti visuomeninę santvarką, todėl reformostose srytyse turėtų veikti greitai ir ryžtingai.

SOCIALINIS SAUGUMAS – išreiškia bendromis visuomenės pastangomis pasiektą, garantuoto saugumo būseną, nepriklausomai nuo gyvenimo pasireiškiančios rizikos.

SOCIALINĖ APSAUGA – iš visuomenės mokesčių ar įmokų finansuojamos priemonės programos, skirtos numatytiems tikslams įgyvendinti, įvairiose valstybėse ši sąvoka suprantama nevienodai, tačiau visur remiasi konstitucinėmis teisėmis. Socialinė parama – tai socialinės apsaugos sistemos dalis. Jos tikslas sudaryti būtiniausias sąlygas šeimoms, kurių darbo, socialinio draudimo ir kt. Pajamos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, kad galėtų pasirūpinti savimi.