APLINKOSAUGA


Svarbiausia viską daryti visiškai teisingai nuo pat pradžių – beveik teisingai reiškia visiškai blogai

Kokybė BE Grupės ambicijos šioje srityje pabrėžia mūsų, kaip patikimo ir ilgalaikio verslo partnerio, vaidmenį. Mūsų klientų pasitikėjimas bendrovės sugebėjimu teikti tik aukštos kokybės paslaugas mums yra itin svarbus. Kasdieninio verslo kokybė yra sukuriama mūsų bendradarbių ir kontrolinės sistemos dėka. Geriausi mūsų bendradarbių ketinimai bei jų entuziazmas padeda sukurti sėkmei būtinus veiksmus ir sprendimus.

Pažiūrėti sertifikatą ISO 9001

BE Grupės kokybės politika

- BE Grupė yra patikimas verslo partneris. Mūsų sprendimai ir paslaugos atitinka klientų poreikius ir reikalavimus. Visus klientų poreikius ir reikalavimus nuo pat darbo pradžios mes pildome taip, kaip ir priklauso. Būtent taip mes užtikriname tinkamą kokybę.

- Mūsų personalas pastoviai gauna tam tikrą informaciją bei apmokymus, reikalingus tam, kad būtų patenkintos mūsų klientų viltys ir lūkesčiai.

- Visas mūsų personalas dalyvauja, kuriant reikiamą darbo kokybę. Norint, kad darbas būtų aukščiausios kokybės, reikia, kad prie to prisidėtų ir bendradarbiautų kiekvienas bendrovės narys.

- Kokybės užtikrinimo programa yra pastoviai peržiūrima ir vertinama. Tai mums suteikia galimybę pastoviai gerinti tinkamos kokybės sąvoką.

Aplinkosauga

Nuo 1999 metų BE Grupė yra patvirtinta pagal tarptautinį aplinkosaugos standartą SS-EN ISO 14001.

Aplinkosaugos valdymas dabar yra integruota mūsų darbo dalis. Tai reiškia, kad pradedant paprastais aplinkos tyrimais, baigiant mūsų strategijomis, atpažinimo ir vertinimo kriterijais, mes susikuriame trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, kuriuos vėliau suskirstome į veiksmo planus. Šie planai yra pastoviai stebimi, vertinami ir keičiami. Metodiškai rinkdami faktus ir skaičius, mes galime pagerinti aplinkosaugos tvarkymo darbus.

BE Grupės aplinkosaugos strategijos

Mes įsipareigojame:

- Savo veikloje bent minimaliai laikytis aplinkosaugos įstatymų reikalavimų;

- Mažinti elektros energijos, neapdorotų medžiagų ir atsargų vartojimą;

- Siekti pastoviai gerinti su aplinkosauga susijusį darbą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Reguliariai tikrinti ir kontroliuoti aplinkosaugos darbų pažangą;

- Mažinti oro užterštumą, pavojingų medžiagų bei atliekų išskyrimą;

- Siekti ir skatinti investicijų į aplinkosaugą didinimą bei darbo ir įrenginių keitimą;

- Pastovių apmokymų dėka išlaikyti pakankamai aukštą darbuotojų žinių lygį, sprendžiant su aplinkosauga susijusias problemas;

- Pagrįsti dokumentais ir informuoti mūsų darbuotojus apie su aplinkosauga susijusius veiksmus bei pateikti objektyvius pranešimus kitoms šalims;

- Būti visiškai pasiruošusiems susidoroti su iškilusiomis kliūtimis, galinčiomis neigiamai paveikti aplinką